อาจารย์ธนกร       ราชพิลา

1. ชื่อ นางหนูเปลียญ นามมุงคุณ
ลักษณะธุรกิจ ร้านเสริมสวย
ประเภทบริการ ต้องการขยายร้านให้ดูกว้างขึ้น พร้อมทั้งขยายสาขา
ที่อยู่ 213 ม.13 บ้าน ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ. สกลนคร 47200
โทร. 083-1403678

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
สรุปรายชื่ิอผู้ประกอบการที่สมัครขอเข้าร่วม โครงการ มหาวิทยาลัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. ชื่อ นางจันดี พันยะศรี
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มOTOP (ทำเบเกอร์รี่)
ประเภทบริการ วินิฉัยการผลิตที่ดีกว่าเดิม การตลาด
ที่อยู่ 268 ม.8 บ้านนายอ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.086-2215175
3. ชื่อ นางจันดี พันยะศรี
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มOTOP (ทำข้าวกล่อง)
ประเภทบริการ วินิฉัยการผลิตที่ดีกว่าเดิม การตลาด
ที่อยู่ 268 ม.8 บ้านนายอ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.086-2215175
17. ชื่อ พระครูสุวรรณโพธิรัต
ลักษณะธุรกิจ สถานีวิทยุ/สถานศึกษา
ประเภทบริการ การจัดทำผังรายการ การตลาด
ที่อยู่ ม.1 บ้านนาหัวบ่อ ตง นาหัวบ่อ อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 47220
โทร.089-8419859,042-746144
16. ชื่อ นางสาวศิรวรรณ ถึงคำภู
ลักษณะธุรกิจ ร้านเสริมสวย
ประเภทบริการ การประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ 111 ม.2 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
โทร.083-3620901
14. ชื่อ นางอวยพร กรมแสง
ลักษณะธุรกิจ ร้านเสริมสวย
ประเภทบริการ การประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ 142 ม.10 บ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโอง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.086-2409654
15. ชื่อ นายณัฐวุฒิ เลิศศรี
ลักษณะธุรกิจ ร้านขายคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ ขายคอมพิวเตอร์โดยร่วมเปิดร้านค้า ตัวแทน ธ.ก.ส
ที่อยู่ 14/8 ม.14 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.042-744240
19. ชื่อ นายพัฒนา มีพรหม
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจเกษตร
ประเภทบริการ ต้องการสวนไม้ตัดดอก เช่น ดอกหน้าว้ว
ที่อยู่ 995 ซอย 10 ถนน เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.042-730134
20. ชื่อ นายศรายุทธ์ ญาติสมบูรณ์
ลักษณะธุรกิจ ร้านคาราโอเกะ
ประเภทบริการ การตลาด
ที่อยู่ 313 ม.3 ถนนรัตนามาลี ต.นาแก อ.เมือง จ.นครพนม 48130
โทร.042-527079,042-571244
21. ชื่อ นายบุญเสริม ภูครองนาค
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ประเภทบริการ ต้องการปลูกไม้ยูคาลิปตัสขาย
ที่อยู่ 11/1 ม.13 บ้านสะพานสาม ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
18. ชื่อ นางบัวหลวง โสภาวนัส
ลักษณะธุรกิจ ผลิตการบูรหอม/เทียนหอมสมุนไพร
ประเภทบริการ อยากทำ Home Stay
ที่อยู่ 91 ม.4บ้านหลักศิลาเหนือ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.สกลนคร 48110
โทร.042-540080
13. ชื่อ นางสาวจันทร์ทิรัตน์ เกตวงษา
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ทำขนมไทย ขายส่ง/ปลีก)
ประเภทบริการ ต้องการขยายตลาด
ที่อยู่ 7 ม.1 บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220

10. ชื่อ นางอรุณี สุขทวี
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ร้านขายของ)
ประเภทบริการ ต้องการเรียนทำขนมและสูตรที่มีคุณภาพ
ที่อยู่ 73 ม.4 บ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.042-730306

11. ชื่อ นางบัวไหล หาญปัญญา
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ผลิตโอ่ง)
ประเภทบริการ ผลิตโอ่งลวดลวย เช่น ลายดอกไม้
ที่อยู่ 101 ม.4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร.081-730074
22. ชื่อ นางสารภี สักขาพรหม
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจอาหาร
ประเภทบริการ การผลิต
ที่อยู่ 246/1 ม.10 ซอย14 ถนนสกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 4700
โทร.042-714834,042-714834
12. ชื่อ นายอาคม อ้วนอินทร์
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ผลิตเตาถ่าน)
ประเภทบริการ การตลาด
ที่อยู่ 7 ม.1 บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220
8. ชื่อ นางยุพิณ ศรีวรกุล
ลักษณะธุรกิจ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (นวดอโรมา)
ประเภทบริการ การรวมกลุ่มขาดแรงงาน ต้องการผลิตนำ้มันนวด
ที่อยู่ 42 ม.4 บ้านเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.087-948487815
6. ชื่อ นายสุนทร นิลวงศ์
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มOTOP (ทำเข่งไม้ไผ่)
ประเภทบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,วัดถุดิบไม่เพียงพอ
ที่อยู่ 11 ม.7 บ้านเหล่าละโมง ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.086-2189932
7. ชื่อ นางกิตติพร โจนลายดา
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มOTOP (ทำผ้าพื้นเมือง,ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า เสื่อ)
ประเภทบริการ ต้องการสถานที่ที่เป็นส่วนรวมของกลุ่ม ศุูนย์วางจำหน่าย
ที่อยู่ 177 ม.8 บ้านโคกกลาย ต.ม่วงลายอ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.085-7405216
5. ชื่อ นางมาลี วะชุม
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มOTOP (ทำผ้าลายมุก)
ประเภทบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น
ที่อยู่ 38 ม.2 บ้านทับสอ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.089-7122163
9. ชื่อ นางลออ ฮันวงศ์
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มOTOP (ทำจักสาน กระเช้า กระติบข้าว)
ประเภทบริการ ต้องการเครื่องรีดตอกที่มีประสิทธิภาพ
ที่อยู่ 9 ม.6 บ้านท่าแร่สามัคคี ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร.086-2215175
4. ชื่อ นางนิ่ม พรหมไพสน
ลักษณะธุรกิจ กลุ่มชุมชน (ทำไส้กรอกหมู)
ประเภทบริการแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย มีตลาดรองรับ
ที่อยู่ 241 ม.3 บ้านหนองกุง ต.ฮางโอง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.081-7691602
"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"
Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร